EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU TVRTKE MRAMOR DAJČIĆ d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:

Povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog pogona tvrtke Mramor Dajčić d.o.o. instalacijom fotonaponskog sustava i revitalizacijom rasvjete

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnom pogonu tvrtke Mramor Dajčić d.o.o. u naselju Bibići, Općina Svetvinčenat ulaganjem u instalaciju fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i revitalizaciju rasvjete.

Projekt se sastoji od ukupno četiri (4) projektne aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća energetsku obnovu proizvodnog pogona ulaganjem u instalaciju fotonaponskog sustava i revitalizaciju postojeće rasvjete. U proizvodnom pogonu postoji problem visoke potrošnje električne energije – jedini energent koji se koristi. Ukupna potrošnja električne energije proizvodnog pogona iznosi 119.922 kWh/god. Izlazna jedinica projektne cjeline je 9.500 m2 proizvedenog kamena godišnje te trenutna količina isporučene energije iznosi 12,62 kWh/m2 god.

Ulaganje u okviru predmetnog projekta vrši se u okviru djelatnosti C 23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena za koju je tvrtka registrirana te će isključivo navedena djelatnost imati koristi od predmetnog ulaganja. Projekt je u potpunosti usklađen sa tematskim ciljem 4., prioritetnom osi 4., odnosno specifičnim ciljem 4b1 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ OPKK-a 2014.-2020.

Provedbom projekta povećati će se energetska učinkovitost 1 proizvodnog pogona, primjenom 2 mjere:

- mjera obnovljivih izvora energije (OIE) – instalacija 1 fotonaponskog sustava snage 86,5 Kw (400 fotonaponska modula), stupanj korisnog djelovanja 15,88% i

- mjera energetske učinkovitosti (EnU) – zamjena postojeće rasvjete novom visokoučinkovitom rasvjetom odnosno ugradnja 18 LED svjetiljki prema normi HRN EN 12464.

Ciljna skupina projekta:

Projekt će doprinijeti poboljšanju situacije tvrtke Mramor Dajčić d.o.o. obzirom da će se povećanjem energetske učinkovitosti postići ušteda u isporučenoj energiji za postojeći proizvodni kapacitet te time omogućiti niži operativni troškovi proizvodnog pogona. Isto tako, zbog uvođenja učinkovitog sustava rasvjete djelatnici tvrtke će imati adekvatnije uvjete za rad u proizvodnom pogonu. Krajnji korisnici projekta su sektor prerađivačke industrije u Istarskoj županiji i lokalna zajednica.

Opći cilj:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u prerađivačkoj industriji u Istarskoj županiji.

Specifični cilj:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnom pogonu tvrtke Mramor Dajčić u naselju Bibići (Industrijska zona Bibići) ulaganjem u instalaciju fotonaponskog sustava i revitalizaciju rasvjete što će rezultirati energetskim uštedama.

Očekivani rezultati projekta:

- ostvarena ušteda u isporučenoj energiji u iznosu od 64,50% na razini proizvodnog pogona

- povećan udio obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u proizvodnom pogonu u iznosu od 68.495,00 kWh

- ostvarena ušteda energije u proizvodnom pogonu u iznosu od 14.793,84 kWh

- smanjena emisija CO2 za 18,16 t/god.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.015.294,00 kune.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.946.100,00 kuna.

EU sufinanciranje projekta iznosi 1.546.754,75 kuna (79,48% prihvatljivih troškova).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. studenog 2017. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

 

Kontakt osoba za više informacija: Emanuel Dajčić; 052/635-103; info@mramor-dajcic.hr


http://www.strukturnifondovi.hr/