Povratak na sve reference

Hotel Histria, Pula

Stepeništa, rubni kamen bazena.