Povratak na sve reference

Privatna kuća, Rovinj

Oblaganje fasade, zidova, pročelja…