Povratak na sve reference

Privatni objekt

Erte, konzole, opločenje podova i terasa, rubnjaci, rubni kamen bazena.